üzenetküldés

2001

  • Svájci tanulmányút. Az Alapítvány szervezésében 2001. június 23.-július 1. között Svájcban 10 fő részére szakmai tanulmányutat szerveztünk. A tanulmányút tapasztalatairól beszámolót készítettünk, melyet az Alapítvány adattárában helyeztünk el, illetve cikkeket jelentettünk meg a Magyar Mezőgazdaságban (augusztus 1.), a Kertészet és Szőlészet, valamint a Biokultúra őszi-téli számaiban. A tanulmányút a szakmai eredményesség mellett jó lehetőséget nyújtott az Alapítvány nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséhez.
  • Ösztöndíj. Az Alapítvány a Szent István Egyetemen ökogazdálkodási témában kitűnő eredménnyel diplomázott egy hallgatójának ösztöndíjként lehetőséget nyújtott a svájci tanulmányúton történő részvételre.
  • Ismertető az Alapítványról. 1000 példányban megjelentettük 4, A/4 oldalon az Alapítvány ismertetőjét. Az ismertetőben közöltük az Alapítvány preambulumát, alapító okiratát, a célkitűzéseket és tájékoztatót a tevékenységünkről, valamint egy csatlakozó nyilatkozatot. Az ismertetőt eddig megküldtük mintegy 750 személynek, szervezetnek.
  • Sárközy Péter munkásságának összeállítása. Összegyűjtöttük dr. Sárközy Péter szakirodalmi és közírói munkásságát, 502 cikket, 10 db könyvet.
  • Sárközy Péter emlékkönyv. Felkértük Fábián Gyula írót a Sárközy Péter emlékkönyv megírására. Elkészült özv. dr. Sárközy Péternével, ifj. dr. Sárközy Péterrel, Dr. Solti Gáborral történt interjúk alapján dr. Sárközy Péter életéről egy személyes hangvételű, 20 oldalas anyag. A regény megírásával kapcsolatban további egyeztetés történt Fábián Gyulával.
  • Emlékérem. Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrászművésszel megterveztettük és 20 példányban elkészíttettük bronzból, díszdobozban a Sárközy Péter Emlékérmet. Az emlékéremhez Szűr-Szabó Edit mesterfokozatú iparművésszel elkészíttettük az oklevelet. Ezek összköltsége 530.000 Ft volt. Az emlékérmet a Sárközy Péter Emlékérem Bizottság a beérkezett javaslatok alapján egyhangú döntéssel Parádi Andornak, a Biokultúra Egyesület Központi Klubja vezetőjének ítélte oda. Az érmet, az oklevelet és a hozzá járó 50.000 Ft-ot a XIV. Biokultúra Napokon ünnepélyes körülmények között adtuk át.
  • Növényi kölcsönhatások. Az Alapítvány 1000 példányban, A/5 méretben, 3 ív terjedelemben kiadta a Sárközy Péter-Haraszi Nóra Növényi kölcsönhatások (Rokonszenv és ellenszenv a növények között) c. biofüzetet. A biofüzethez A/3 méretű plakátot is kinyomtattunk. A kiadvány Sárközy Péter professzor korábbi, azonos című munkájának újabb kutatási eredményekkel történt kiegészítése. Ez utóbbi munkát Haraszi Nóra, a SZIE 2001-ben a növénytársításokból szakdolgozó végzős hallgatója végezte el. A kiadványból 400 példányt a Mezőgazda Kiadónak, 160 példányt egyesületi bizományosoknak adtuk át árusításra, 172 példányt protokollként adtunk minisztériumi, mezőgazdasági kutató, illetve oktató szakembereknek. A többit az Alapítvány forgalmazza. A kiadványra az Ökotársnál, illetve az FVM-nél pályáztunk sikeresen. Feléjük az elszámolás rendben megtörtént, a teljesítésről kiadták az igazolást.
  • Termelői lista. 480 ökogazdálkodó adataival összeállítottunk egy termelői listát. A termelői lista alapul szolgál az Alapítvány többcélú tevékenységéhez.
  • Ökoprogramokon részvétel. Az Alapítvány részt vett a Tiszacsegei Ökonapokon (augusztus 4-5. és október 18.), a Fülöpjakabi Ökonapon (szeptember 16.), valamint a Bábolnai Napokon (szeptember 14.)
  •  Kutatás-fejlesztés. Az Alapítvány részt vett a Szent István Egyetem által bio szaporítóanyag témában koordinált, a Széchenyi Terv keretében készített pályázat elő-, majd elkészítésében. Sajnos az Alapítvány konzorciumi tagként nem tud a programban részt venni, mivel csak 2001-ben alakult, illetve anyagi, személyi lehetőségei ezt nem tette lehetővé. Ígéretet kaptunk, hogy a pályázat elfogadása esetén megbízásként számítanak az Alapítványra.
lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.