üzenetküldés

Az alapítvány 2012. évi tevékenysége

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. Ezt a Fővárosi ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. sz. végzéssel 2004.04.06-ával jóváhagyta.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.

Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.
Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

1. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2012-ben is  Piliscsabán a Iosephinumban tartotta Tudományos Emlékülését. A  szeptember 7-én tartott, immár tizedik Emlékülés témája:  "Ökológiai gazdálkodás, biokultúra mozgalom a Kárpát-medencében”volt. Az emlékülés fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt.

 

2. Részvétel a KÖSZ munkájában

Az alapítvány aktívan részt vett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) munkájában. Az alapítvány térítésmentesen biztosította a KÖSZ működéséhe az infrastruktúrát (iroda, irodaszerek, internet, telefon, számítógép, másoló, nyomtató, könyvtár, adattár stb.)

 

3. Bio (öko) Könyvtár és Dokumetációs Gyűjtemény

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogazdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

4. Biogazda füzetek

Az alapítvány 2011-ben folytatni tudta a Biogazda füzetek kiadását. Újra megjelentette Sárközy Péter-Haraszi Nóra: Növénytársítások c. kiadványt, mely már évek óta elfogyott, ugyanakkor egyre nagyobb volt a kereslet iránta. A Növénytársítások kiadását a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása tette lehetővé. 

 

5. Pilisi Biokertész Klub

A Klub 2012-ben hetedik évébe lépett. Ez évben is minden hónap első szerdáján megtartotta klubnapját. A tavaszi medvehagyma túra április 1-én a felvidéki Zselízbe vezetett. A medvehagyma gyűjtés után a 39 fő résztvevő megnézte a dr. Palik család biogazdaságát, majd ezt a pincészetében borkódtolás követte. A program végén a résztvevők kitűnő idegenvezetéssel megnézték a Schubert múzeumot.

Július 14-15-én 11 klubtag Csongrádon azokat a biogazdaságokat látogatta meg, ahonnan biozöldségféléket, biobort és mézet szerzik be. A jó hangulatú tanulmányút ezen kívül lehetősége nyújtott arra, hogy a klub tagjai és a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület tagjai az egyesület elnökének, Róla Miklósnak a Holt-Tisza partján lévő tanyáján találkozzanak.

A klub tagjai március 31-én 12 platánfát ültettek el a Wesselényi Miklós utcában, pótolandó a kipusztult fákat.

A klub folytatta a „bioélelmiszert közvetlenül az ökológiai gazdaságokból” programot. Ennek keretében 2012-ben kb. 20 család rendelt közel egy millió forint értékben bioélelmiszert. A biotermékek kitűnő minőségének köszönhetően a kapcsolat, a bizalom egyre erősödik.

Az utolsó bioélelmiszer szállítmány karácsony előtt érkezett Piliscsabára.

A klub havi programjai:

Január 4. Pobori Zsófia: A meggyfák természetes növénykondícionálókkal való kezelése
Február 1. Radványiné Lőw Andrea: Kiemelt ágyásos zöldségkert. Különleges zöldségfélék terrmesztése: okra, mangold
Március 7. Havasi Csaba – Sós Judit: A Biofach-on voltunk
Április 4. Benda Judit: Allergiák nélkül – szénanátha, asztma, lisztérzékenység
Május 2. Dr. Jánosik Zsuzsa: Ételünk és életünk
Június 6.
Kötetlen beszélgetés
Július 4. Kovács Dóra: Rák Ellen az Emberért a Holnapért
Augusztus 1. Papp Orsolya: Aktuális teendők a kiskertekben
Szeptember 5. Solti Gábor: A X. Sárközy Péter Emlékülés előkészületei
Október 3. Kötetlen beszélgetések
November 7. Benda Judit: Építészbiológia – az emberközpontú ház
December 5. Évzáró klubnap

A Bioklubbal együttműködve jött létre a Salgó-Nemes Katalin vezetésével működő Lisztérzékenyek klubja. 

 

6. Pilisi Allergia Klub

 

Beszámoló a Piliscsaba és Környéke Lisztérzékenyek Klubjának 2012. évi tevékenységéről

Mint azt a 2011. év végén is tettem, úgy most is szeretném Önöket klubunk tevékenységéről tájékoztatni.

Ebben az évben is sok új információval gazdagodhattunk összejöveteleinken. Pl.:az EU által módosult élelmezési rendszerről, támogatási szabályok változásáról, és nem utolsó sorban a diéta betartásának fontosságára vonatkozó hasznos tudnivalókról.  

A hasznos információk mellett, a frissen diagnosztizált klubtársaink számára új programok is megjelentek, pl.: közös sütés, személyes élménybeszámolók, pékségek feltérképezése, megkeresése.

Dr. Bálint Levente szakorvosunk támogatásával sikerült elindítanunk az óvodáskorú gyermekek szűrését. Ennek a lényege, hogy időben felismerjük a gyermekek „lappangó betegségét”. A gyermekek életének két kiemelkedő ciklusában van jelentősége a szűrés elvégzésének. Az egyik amikor óvodába kerül a gyermek, a másik amikor iskolába megy.

Az első életciklus váltásnál a családi közeg, biztonságból való elszakadás okozhatja a kiváltó stresszt, a másiknál pedig az addig megszokott, baráti közegből való kilépése.

Ezt a programot egy közös szóbeli tájékoztatóval kezdjük, majd a következő ismertetőt átadjuk a szülőknek, hogy a lebonyolítás zökkenőmentes legyen.

Coeliákia, Glutén-érzékenység, lisztérzékenység a rejtőzködő betegség. Ez a betegség a felmérések szerint legalább minden századik embert érinti. Azaz annyira gyakori, hogy mindnyájunk közvetlen környezetében több lisztérzékeny embernek is kell lennie, de gyakran az érintettek maguk sem tudják, hogy panaszaikat a búzafélék fogyasztása tartja fenn.

A coeliakia prevalenciája és a betegség megjelenésének időpontja drámaian megváltozott az elmúlt 30-40 évben. Korábban többnyire gyermekkori betegségnek tartották, a diagnosztizált gyermekek többsége 2 évnél fiatalabb volt; jelenlegi ismereteink szerint, mely a megbízható szerológiai módszerek eredményein alapszik, a coeliakia bármely életkorban jelentkezhet.

A nemzetközi szakirodalmakban szereplő adatok szerint a tüneteket mutató lisztérzékenyek csak a valódi betegek kis százaléka. A lappangó betegség felderítése irányuló korcsoportos szűrővizsgálat már több helyen zajlott az országban. Ennek célja a tünet és panaszmentes személyek vizsgálata, a rejtett betegség kimutatása, fennállásának valószínűsítése vagy kizárása. Erre jól használható az immunreakciót (a transzglutamináz enzim elleni antitesteket) kimutató vérvizsgálat, melyeket laboratóriumi háttér nélkül, is el lehet végezni. A szűréshez egy csepp vér elegendő az eredmény 10 perc eltelte után leolvasható.

A program lebonyolítása:

  1. 1. Szülői belegyező nyilatkozatok eljuttatása és adott időre visszakérése. 
  2. 2. . A szűrővizsgálat lebonyolítása.
  3. 3. Segítjük a helyszínen pozitív eredményűek szakorvosi kivizsgálását..
  4. 4. Egyesületünk, vagy a helyi csoport felkészíti a diétázót az életmódváltásra és folyamatosan figyelemmel kíséri annak alakulását.
  5. 5. Minden statisztikai és tudományos célú értékelés név és személyi adatok nélkül, a betegadatokra vonatkozó EU és magyar törvényi szabályozás betartásával, kódolt formában történik.

A felismert betegség nyomán megkezdett gluténmentes diéta segítségével javul az életminőség, sőt gyakran javulás áll be a társuló betegségeknél is. Így az egészségügyi ellátás szempontjából „hálás” kórkép: a diagnózis néhány célzott vizsgálattal rövid idő alatt és megbízhatóan felállítható, a betegség tünetei jól reagálnak a terápiára és életre szóló diétával a szövődmények, köztük a számos autoimmun betegség, tumorok és az ezek kezelése kapcsán jelentkező költségek elkerülhetők.

 

Salgó-Nemes Katalin
gyógyszerész szakasszisztens, klubvezető

 

7. Honlap

Az alapítvány 2012-ben is fenntartotta, működtette a honlapját (www.sarkozybio.hu).

 

8. Ösztöndíj program

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézettel (ÖMKI) kötött együttműködés keretében működtette az alapító okiratában is megfogalmazott ösztöndíj programját.

 

9. Főbb programok, események

Január 30-án részt vettünk a 2012. évi Mezőgazdasági Könyvhónpon a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Február 4-én részt vettünk az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézetnek Gödöllőn „Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete – Trendek és kitörési pontok” témában rendezett konferenciáján. A konferencián az alapítvány elnöke „A hazai ökogazdádlkodás és a biokultúra válsága, a kilábalás lehetséges útjai” címmel tartott előadást.

Március 17-18-án a Kárpátalján Verbőcön a Kárpátaljai Biokultúra Egyesület szervezésében a biogazda tanfolyamon előadást tartott az alapítvány elnöke.

Március 31-én az alapítvány a Csaba Kör Egyesülettel közösen Piliscsabán 12 db platánfát ültetett el a kiszáradt fák pótlásaként.

Április 1. Medvehagyma túra Zsilízbe, dr. Palik László biogazdaságának megtekintése.

Május 21-28. Erdélyi biokultúra szervezetek meglátogatása (Magyarlóna, Kolozsvár, Torda, Torockó, Holtmaros, Marosvásárhely, Nyárádszereda, Sáromberke, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Árkos)

Július 14.15. Tanulmányút Csongrádra, a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület gazdáihoz és Csépára, Tóth Erzsébet biokertjébe.

Augusztus 17. Vidékfejlesztési Minisztérium ünnepi programja. Dr. Köhler Mihály tarcali bioborász és Bodnár György somlói biogazda kitüntetése.

Szeptember 7. X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés.

Szeptember 21. Szigetszentmiklós, nagybani biopiac alapkő letétele.

Október 17. Csongrád, Felgyő, találkozó csongrádi biogazdákkal, az egyesület elnökével.

November 9-11. Kolozsvár, részvétel a Bioterra konferenciáján

November 13. Budapest Grand Hungária Hotel Jogo-féle komposztrendszer megtekintése

November 19. Budapest Pannon Forrás igazgatójával találkozó közös oktatási programról.

November 20. Vidékfejlesztési Minisztérium: Megbeszélés (Fejes Zoltán, Kun Csaba, Hubai Imre, Szépe István) a minisztérium öko-főosztály létesítéséről.

December 19. Vidékfejlesztési Minisztérium: Tessedik Sámuel emlékülés

December 20. Vidékfejlesztési Minisztérium: egyeztetés a Biofach 2014. évi kiállításon történő részvételről.

 

10. Pályázatok, támogatások

Az alapítvány 2012-ben öt pályázatot készített (80-84. sz. pályázatok). Működésre beadott pályázatunkat a Wekerle Sándor Alapkezelő elutasította, ahogy a X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés megrendezésére beadott pályázatunkat is. A Vidékfejlesztési Minisztérium 1 M Ft támogatást adott a két Biogazda füzetek kiadására. (Ebből 700 000 Ft 2013-ban kerül átutalásra.) A 2013. évi működési pályázatról a döntés 2013-ra húzódik át.

Támogatásból, adományból az alapítvány kb. 7,3 millió forintot kapott. Legnagyobb adományozónk az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet. Támogatásukkal 4 ösztöndíjas kapott havi rendszeres ösztöndíjat, összesen kb. 7 millió Ft értékben.

Támogatta az alapítványt dr. Medgyessy István, Lakatos Jenő, Budaházi Antal és a Parádi házaspár is.
Az adófizetők által az alapítványnak adott 1%-ból 2012-ben 80 754 Ft-ot kapott az alapítvány.

A részletes pénzügyi adatokat a mérlegbeszámoló tartalmazza.

 


 

A 2012. évi közhasznúsági jelentés itt megtekinthető:

 

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.