üzenetküldés

Az alapítvány 2013. évi tevékenysége


Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. Ezt a Fővárosi ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. sz. végzéssel 2004.04.06-ával jóváhagyta.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.

Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

1. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2013-ban is  Piliscsabán, a Iosephinumban tartotta Tudományos Emlékülését. A szeptember 6-án tartott, immár tizenegyedik Emlékülés témája: „Új utakon a magyar ökogazdálkodás” volt. Az Emlékülés fővédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke voltak.

 

2. Részvétel a KÖSZ munkájában

Az alapítvány aktívan részt vett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) munkájában. Az alapítvány térítésmentesen biztosította a KÖSZ működéséhe az infrastruktúrát (iroda, irodaszerek, internet, telefon, számítógép, másoló, nyomtató, könyvtár, adattár stb.)

 

3. Bio (öko) Könyvtár és Dokumetációs Gyűjtemény

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogazdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

4. Biogazda füzetek

Az alapítvány 2013-ban folytatni tudta a Biogazda füzetek kiadását, a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának köszönhetően. A „Dr. Solti Gábor: Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban” c. füzet a sorozat 7. köteteként jelent meg, hiánypótló munkaként.

 

5. Pilisi Biokertész Klub

A Klub 2013-ban nyolcadik évébe lépett. Ez évben is minden hónap első szerdáján megtartotta klubnapját. A tavaszi medvehagyma túra április 6-án a felvidéki Zselízbe vezetett. A medvehagyma-gyűjtés után a 36 fő résztvevő megnézte a Palik-család biogazdaságát, majd ezt a pincészetükben borkóstolás követte. A program végén a résztvevők kitűnő idegenvezetéssel megnézték az oroszkai fegyvertörténeti múzeumot.

Szeptember 14-15-én a 16 klubtag Csongrádon és környékén azokat a biogazdaságokat látogatta meg, ahonnan biozöldségféléket, biobort és mézet szerzik be. A jó hangulatú tanulmányút ezen kívül lehetősége nyújtott arra, hogy a klub tagjai és a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület tagjai az egyesület elnökének, Róla Miklósnak a Holt-Tisza partján lévő tanyáján találkozzanak. Cserkeszőlőn a fürdőt, Csongrádon az óvárost látogatta meg a csoport.

A klub folytatta a „bioélelmiszert közvetlenül az ökológiai gazdaságokból” programot. Ennek keretében a korábbi évekhez hasonlóan, 2013-ban is mintegy 20 család rendelt közel 1 millió Forint értékben bioélelmiszert. A biotermékek kitűnő minőségének köszönhetően a kapcsolat, a bizalom egyre erősödik.

A klub havi programjai:

Január 2. Pálinkás Julianna népi gyógyító tartott érdekes előadást „Egészségmegőrzés télen gyógyteákkal, népi gyógyászattal” címmel
Február 6. Radványiné Lőw Andrea: Aktuális kiskerti teendők
Március 6. Havasi Csaba – Sós Judit: A Biofach-on, a bio világkiállításon voltunk
Április 3. A klubnapon megemlékeztünk a 146 éves hársfáról, amelyet a vasútépítés miatt kivágtak. Megbeszéltük a medvehagyma-túrát, az alginit szállítást, valamint a csongrádi termékrendelést
Május 8. Szabó-Galiba Csaba: A bioélelmiszerek kereskedelme, a Naturexpress bemutatása, biotermékek bemutatása, bio csirkekolbász, csíráztatott termékek: Naturia BioLife „Élő” műzli és Snack-család
Június 5.
Kötetlen beszélgetés
Július 3. Bors János – Natur organic: A kiegyensúlyozott ember - filmvetítéssel
Augusztus 14. Dr. Solti Gábor: A magyar biokert (a piliscsabai biokert)
Felkészülés a Sárközy Péter Tudományos Emlékülésre
Szeptember 4. Felkészülés a Sárközy Péter Tudományos Emlékülésre
Október 2. Marton Edit hozott kovászt, majd mindenki a maga által hozott alapanyagból összeállította, és otthon kisütötte a kenyerét
November 6. Ugrin András – Ugrin Magdi borász-pálinkász házaspár: A cefrekészítés és a pálinkafőzés titkai
December 5. Évzáró klubnap

A Bioklubbal együttműködve jött létre a Salgó-Nemes Katalin vezetésével működő Lisztérzékenyek klubja. 

 

6. Honlap

Az alapítvány 2013-ben is fenntartotta, működtette a honlapját (www.sarkozybio.hu).

 

7. Ösztöndíj program

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézettel (ÖMKI) kötött együttműködés keretében működtette az alapító okiratában is megfogalmazott ösztöndíj programját.

 

8. Pályázatok, támogatások

Az alapítvány 2013-ban hat pályázatot készített (85-90. sz. pályázatok). A 2013. évre vonatkozó (még 2012-ben beadott) működési pályázatunkat 2013.04.17-i dátummal a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) elutasította. Szakmai pályázatunkat (beadás dátuma: 2013.03.20.) a NEA szintén elutasította (várólistára tette). A 2014. évre vonatkozó „NEA-s” működési és szakmai pályázatainkról a döntés 2014. év elejére várható. Az ÁROP keretében Hernádszentandrás pályázatához szakmai partnerként csatlakoztunk, Kovács József pályázatíró kérésére. A pályázat eredményéről nem kaptunk tájékoztatást. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 2013. évi Zöld Forrás kiírására beadott pályázatunk elutasításra (tartaléklistára) került; ugyanakkor egy másik pályázat keretében az alapítványunk

1 050 000 Ft támogatást kapott a VM-től a Biogazda füzetek 8. kötetének kiadására.

Az adófizetők által az alapítványnak adott 1%-ból 2013-ban 49 ezer Ft-ot kapott az alapítvány.

A részletes pénzügyi adatokat a mérlegbeszámoló tartalmazza.

 


 

A 2013. évi közhasznúsági jelentés itt megtekinthető:

 

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.