üzenetküldés

Az alapítvány 2014. évi tevékenysége

Az alapítványról

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. Ezt a Fővárosi ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. sz. végzéssel 2004.04.06-ával jóváhagyta. Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás, forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.

Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

A 2014. év jelentősebb tevékenységei, eseményei

XII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány 2014. szeptember 5-én, Piliscsabán, a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium dísztermében rendezte meg XII. Tudományos Emlékülését, mely ebben az évben is a legnagyobb rendezvénye volt. Az emlékülés kapcsolódott a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) közgyűléséhez. A kétnapos, két önálló rendezvényből álló eseményen mintegy 90 fő vett részt, akik több mint 30 szervezetet képviseltek. A résztvevők Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és Magyarországról érkeztek. A rendezvény gördülékeny lebonyolításában a Sárközy Péter Alapítvány és a KÖSZ munkatársai mellett a Pilisi Biokertész Klub önkéntesei vettek részt.

Az Emlékülés idei mottója a következő volt: „Magyar Biokert – Termeljük meg saját bioélelmiszerünket!” A rendezvény fővédnökei dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének elnöke és dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár voltak.

A nap során 12 szakmai előadás hangzott el. Előadást tartott dr. Csizmadia László (FATOSZ elnök), Kovács Szilvia (Karcag alpolgármestere, a Magyarország Legszebb Konyhakertjei program ötletgazdája-főszervezője), dr. Solti Gábor (KÖSZ elnök), dr. Tóthfalussy-Veress Éva (Babeş-Bolyai Tudományegyetem), Kontsek Tamás (bányamérnök, biokertész), dr. Lánszki Imre (ökológus, növényvédelmi szakértő), dr. Köhler Mihály (riolittufa-kutató, bioborász), Lőrinczné Táborfi Julianna (ETE igazgató, dietetikus), dr. Drexler Dóra (ÖMKi igazgató), Brendus Ede-Zsolt (Mentor Transsylvania Club), Bors János (BMT-Biomicron Kft.), Ziegler Gábor (KÖSZ) és dr. Palik László (KÖSZ alelnök, agrármérnök, felvidéki biogazdálkodó).

Az előadások után hagyományosan a Sárközy Péter Emlékérem (oklevél és díj) átadása következett. Ebben az évben a kitüntetett dr. Palik László volt, aki feleségével együtt Szlovákiában a biogazdálkodás egyik úttörője.

 

Részvétel a KÖSZ munkájában

Az alapítvány aktívan részt vett a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) munkájában. Az alapítvány térítésmentesen biztosította a KÖSZ működéséhe az infrastruktúrát (iroda, irodaszerek, internet, telefon, számítógép, másoló, nyomtató, könyvtár, adattár stb.).

 

Bio (öko) Könyvtár és Dokumetációs Gyűjtemény gondozása, bővítése

A Sárközy Péter Alapítvány kialakította a Bio (Öko) Könyvtár és Dokumentációs Gyűjteményét, melyet folyamatosan bővít, rendszerez és karban tart. Célja, hogy elősegítse a biokultúra, a bioéletmód megismertetését, elterjesztését, a biogazdálkodás méretének növelését, a határon túli ökoszervezetek kapcsolatának ápolását, az öko témájú oktatási, kutatási tevékenységet. A gyűjtemény kialakítását az alapítvány 2004 elején kezdte meg, bővítése a támogatások függvénye.

 

Biogazda füzetek 8. – Fűrészpor és fahamu felhasználása

Az alapítvány 2014-ben is folytatni tudta a Biogazda füzetek kiadását, a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának köszönhetően. A dr. Solti Gábor – Ziegler Gábor szerzőségében, „Fűrészpor és fahamu felhasználása” címmel kiadott füzet a sorozat 8. köteteként jelent meg, hiánypótló munkaként.

 

Pilisi Biokertész Klub – 13 esemény 2014-ben

A Bioklub 2014-ben a kilencedik évébe lépett és az év során a 13 klubnapon és egyéb rendezvényeken összesen 70 személy vett részt. Az egyes programokon 13-40 fő volt. A legtöbben, negyvenen a zselízi medvehagyma túrán vettek részt.

2014-ben tovább folytatódott a „bioélelmiszert biogazdaságból” program, mely során a Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület (a KÖSZ tagszervezetének) biogazdaságaiból szerezték be a klubtagok a bioélelmiszer szükségleteiket.

A januári klubnapon Kontsek Tamás piliscsévi nyugdíjas bányamérnök tartott előadást az őshonos gyümölcsfák génállományának megmentéséről a kertjében. Szintén ezen a klubnapon (01.08.) tartott Ugrin András borász a borkészítés rejtelmeiről, lélektanáról, misztériumáról egy előadást.

A februári klubnapon Göndör Mónika (Omega Bázis kft.) az ABY készítményekről, azok gyártásáról tartott előadást és termékbemutatót.

Márciusban Radványiné Lőw Andrea kertész beszélt a tavaszi kiskerti teendőkről.

Március 23-án – az immár kilencedik – medvehagyma túra ebben az évben is Zselízbe, dr. Palik László biogazdálkodó erdejébe vezetett. A 40 fő részvételével lezajlott eseményen előbb medvehagyma gyűjtésre volt lehetőség, majd a házigazda bemutatta a csoportnak a bemutatta a napokkal ezelőtt átadott, új pálinkafőzdéjét, ahol bio minősítésű párlatokat készítenek, szigorú előírásokat betartva és a legmodernebb technológiával; majd az ebédre is fogadott minket feleségével, Klára asszonnyal. A kitűnő gulyást és a mellé felszolgált biobort a Palík Pincészetben, a Nagypeszek melletti, egykor az Eszterházy-család által alapított pincészetben fogyasztottuk el. Az ebéd után a kötetlen beszélgetés mellett lehetőség volt a pincészet borait is megkóstolni, a házigazda idegenvezetésével. Hazafelé megálltunk Bényben, és megtekintettük a híres román kori templomot, illetve a körtemplomot is.  

Áprilisban Lőrinczné Táborfi Julianna dietetikus tartott előadást „Az organikus élelmiszerek helye és szerepe a társadalmi étkeztetésben” címmel.

Májusban Kontsek Tamás kertjében voltunk, ahol a házigazda bemutatta a mintegy 90 gyümölcsfából álló – nagyrészt őshonos példányok – kertjét. A résztvevők a helyszínen eleveníthették fel a januárban hallottakat.

Júniusban dr. Lánszki Imre ökológus az organikus növényvédelemről tartott előadást, bemutatta az általa kifejlesztett terméket.

A júliusi összejövetelt a klubtagok kötetlen beszélgetése jellemezte, míg augusztusban az alapítvány munkatársa, Ziegler Gábor a fűrészpor és fahamu felhasználásáról tartott előadást.

A szeptemberi klubnap elsősorban a XII. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésre történő felkészülésről és a csongrádi bioélelmiszer beszerzésről szólt, de ennek ellenére a klubnak egy híres vendége is volt: Bozsik József, a Kossuth Rádió Bozsik Gazdája, aki több riportot is készített a klubtagokkal. A riportok még abban az évben ősszel elhangzottak a rádióban.

A szeptember 5-i Emlékülésen a klub több tagja önkéntes segítőként, illetve hallgatóként vett részt.

Az októberi találkozón kiértékeltük az Emlékülés tapasztalatait, valamint a közelgő választások esélyeiről volt szó.

Novemberben vendégünk volt Piliscsaba újonnan megválasztott polgármestere, Farkas András, a képviselőtestületből Rozovits Ferenc, Schromeisz János képviselők, és Lázi Tamás, a Fejlesztési Bizottság külsős tagja. A téma az új képviselőtestület környezetvédelmi és zöld programja volt.

Decemberben a szokásos, jó hangulatú évzáróra került sor.

 

Honlap

Az alapítvány 2014-ben is fenntartotta, működtette a honlapját (www.sarkozybio.hu). A honlap szerkesztési munkáit – ahogy a korábbi években is – a honlap designere, Mihalec Hedvig végezte.

 

Ösztöndíj program

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézettel (ÖMKI) kötött együttműködés keretében működtette az alapító okiratában is megfogalmazott ösztöndíj programját.

 

Pályázatok, támogatások

Az alapítvány egy pályázatot (91. sz.) adott be ebben a naptári évben. Ezt a pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) támogatásra érdemesnek tartotta, így az alapítvány 870 000 Ft támogatást nyert a VM Zöld Forrás programja keretében a Biogazda füzetek 9. kötetének az elkészítésére és kiadására. (A 2014. évre vonatkozó NEA működési és szakmai pályázatokat – a 89-90. sz. pályázatokat – még 2013 novemberében, illetve decemberében adtuk be. Ezeknél a pályázati döntés az volt, hogy a kért összeghez képest csökkentett összeggel támogatható a pályázat, de mindkét esetben a várólistára tette - gyakorlatilag elutasította – a pályázatot a pályázatkezelő.)

Az adófizetők által az alapítványnak adott 1%-ból 2014-ben 43 ezer Ft-ot kapott az alapítvány.
A részletes pénzügyi adatokat a mérlegbeszámoló tartalmazza.

Az alapítvány tevékenysége részletesen az alapítvány honlapján (www.sarkozybio.hu) található.

 


 

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.