levélküldés

Támogatás Sárközy Péter szobor elkészítésére

Sárközy Péter professzor a magyar biokultúra, ökológiai gazdálkodás egyik megalapítója, a Biokultúra Egyesület és a Bio Terméktanács örökös tiszteletbeli elnöke tiszteletére a kezdeményezők szobrot szeretnének állítani. A költségeket összefogásból, támogatásból kívánják előteremteni.

Sárközy Péter a Keszthelyi Magyar Királyi Gazdasági Akadémián (a későbbi Georgikon) 1940-ben szerzett diplomát, gazdász oklevelet. A hadifogságból Somogyba, családja ősi földjére tért vissza. Remetepusztán kapott vissza 100 kataszteri holdat (57,6 ha) 1945-ben. 1948-ban, amikor a kommunista hatalom ellenszolgáltatásként elvette, aprómag termesztéssel már sikeres gazdasággá fejlesztette.

A somogyi emberek Somogyváron, Látrányban szeretettel emlékeznek rá. A somogyvári önkormányzat ápolja és felkarolja ezt az emléket. 2019-ben Sárközy emléknapot szervezett, emlékfát ültetett, 2020-ban a településen kialakított parkot Sárközy Péter parknak nevezték el. Ebbe a parkba szeretnék elhelyezni Sárközy Péter szobrát. Az önkormányzat – a család egyetértését és támogatását bírva – összefogva a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért civil nonprofit szervezettel önálló számlát nyitott a támogatások fogadására.

Sárközy Péter szobrára támogatás számlája:

  • 50420836-10005264-00000000 (hazai támogatók)
  • IBAN HU 92 50420836-10005264-00000000 (külföldi támogatók)

A bronz mellszobor elkészítésére Orr Lajos szobrászművészt kívánják a szervezők felkérni.

Kérjük támogassa Prof. Dr. nádasdi Sárközy Péter szobrának felállítását a somogyvári Sárközy Péter parkban!

Bővebb információ: Balázs József Somogyvári Önkormányzat, tel. 06-20/246-4016, e-mail: balazsjozsef1961@gmail.com.

Gyurákovics László polgármester

A szobor állítását támogatják:

  • Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért (www.sarkozybio.hu)
  • dr. ifj. Sárközy Péter
  • Sárközy Gabriella
  • Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója
  • Dr. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány kuratóriumi elnöke
  • Pilisi Biokertész Klub

Támogatás Sárközy Péter szobor elkészítésére (Pdf) »

 


 

Könyvismertető

Biogazda füzetek 10 - Növénytársítások

Az ökogazdálkodást segítő szakmai kiadványok közül talán Sárközy Péter Növénytársítások a a legkeresettebb. Az újra és újra kiadott kiadványok gyorsan elkelnek. Ugyanakkor ebben közrejátszik az is, hogy mindegyik kiadást kiegészítjük a témában született legújabb eredményekkel. Erre a munkára a szakterület legkiválóbb szakembereit kérjük fel. 2001-ben ezt a munkát Haraszi Nóra végezte el. 2012-ben dr. Radics László professzor, Parádi Andor és Papp Orsolya voltak a lektorok. Most pedig az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) kitűnő szakemberét, Cseperkálóné Mirek Barbarát kértük fel, hogy egészítse ki a korábbi kiadásokat.

A kiadvány része egy színes, A/3 méretű táblázat, melyen 62-féle növény jó és rossz társítását tüntettük fel, könnyen áttekinthető formában.

Ára: 800 Ft + postaköltség.

Megrendelhető a Sárközy Péter Alapítványnál: 2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10., tel.: 06-26/373-743, e-mail: alginit@freemail.hu.

 


 

Biogazda füzetek 9 - Az én biokertem

A Kárpát-medencében több millió házi kert, kiskert van. Sajnos az elmúlt évtizedek alatt ezek közül egyre többet nem művelnek, a gyom veri fel. Tulajdonosaik már a legalapvetőbb zöldség-gyümölcs szükségleteiket is boltokban, multinacionális bevásárló központokban veszik meg. Nem törődve azzal, hogy az Dél-Európa, Észak-Afrika vagy Amerika melyik országából származik és mennyiben tartalmaz egészségre káros gyomirtó- és növényvédőszer-maradékot.

Magyarországon a kiskertek területét dr. Fazekas Sándor miniszter úr 200.000 hektárra teszi, a kertszövetség 2013. decemberi kiadványa szerint. Ha egy kiskertre átlag 1.000 m2-rel számolunk, ez mintegy 2 millió db kiskertet jelent. „Ezeket a kis parcellákat azonban nem szabad maradékszámba venni, mert a hazai agrárium aranytartalékai. A háztáji gazdálkodás elsorvasztása egyértelműen káros jelenség volt. A nagy kereskedelmi láncok a rendszerváltás óta leszoktatták a kiskert műveléséről és az otthoni állattartásról az embereket” – fogalmazott a miniszter.

Sokan nem tudják, hogy egy négytagú család ellátására 200-500 m2-nyi terület elegendő. Ezen minden szükséges zöldséget és gyümölcsöt megtermelhetünk. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége „Kertbarát Mozgalom Magyarországon” c. kiadványa egy öttagú család évi friss zöldség (zöldborsó, zöldbab, paradicsom, paprika, korai fejeskáposzta, késői fejeskáposzta, karalábé, kelkáposzta, uborka, főzőtök, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyem, egyéb zöldségek) területigényét 350 m2-ben adta meg. Ha ehhez még hozzávesszük a burgonya és öt-hat gyümölcsfa területigényét, láthatjuk, hogy a család a fent megadott területű kiskert megfelelő művelésével, körülbelül heti 10-12 óra munkával önellátó lehet zöldség-gyümölcsből.

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Biogazda Füzetek sorozatával ezt a kiskerti gazdálkodást kívánja elősegíteni, illetve annyival kiegészíteni, hogy ezekben a kertekben szintetikus vegyszerektől mentesen, bioélelmiszert termeljünk.

A kiadványban a szerző megemlékezik édesapjáról, a neves tudósról, a kolozsvári agráregyetem nagyhírű professzoráról, az utolsó erdélyi polihisztorok egyikéről. A szerző édesapjával, Veress Istvánnal és férjével, Tóthfalussy Bélával együtt, az erdélyi, sőt, az egész romániai biológiai gazdálkodás egyik legelső elindítói voltak.

A kiadvány legtöbb – látványos fotóját – László Miklós készítette.

Ára: 1.200 Ft + postaköltség. Megrendelhető a Sárközy Péter Alapítványnál: 2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10., tel.: 06-26/373-743, e-mail: alginit@freemail.hu.

Dr. T. Veress Éva „Az én biokertem” könyv méltatását dr. Csávossy György tollából itt olvashatják »

A teljes kiadvány megtekintése »

 

A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.

 


 

Biogazda füzetek 8 - Fűrészpor és fahamu felhasználása

Az ökológiai gazdálkodás meghatározásánál általánossá vált, hogy az ökológiai gazdálkodásban tilos a műtrágya használata. Ugyanakkor félreértésre adhat okot, hogy az engedélyező hatóság olyan készítményeket is engedélyez az ökológiai gazdálkodásban, melyeket a műtrágyák közé sorol. Ez a példa is felhívja a figyelmet az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett szerlistákkal kapcsolatos ellentmondásokra.

Kiadványunk elsősorban az ökológiai gazdálkodásban felhasznál-ható, fűrészport, fahamut tartalmazó szereket, készítményeket, technológiákat részesíti előnyben.

Ugyanakkor ismertetünk néhány olyan készítményt is, amely még nem szerepel az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett szerlistákban – vagy azért, mert összetétele alapján valóban tilos használni, vagy a nem egyértelmű hatósági besorolás miatt még nincs ott.

Ezekből az ökogazdálkodásban még nem engedélyezett készítményekből a tiltott szerek elhagyásával, viszonylag kis kutatás-fejlesztési munkával új készítmények lennének kifejleszthetők, amelyek már megfelelnének az ökogazdálkodás előírásainak. A készítményeket azért nem vettük ki a kötetből, hogy a kiadványt egyrészt hasznosítani tudják a nem biogazdálkodók is, másrészt hogy bemutassuk a fűrészpor és a fahamu széleskörű felhasználási lehetőségeit.

A kiadvány megrendelhető a Sárközy Péter Alapítványnál (2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10., tel.: 06-26/373-743, e-mail: alginit@freemail.hu).

Ára: 800 Ft + postaköltség, a könyvhöz mellékelt csekken átutalással.

 


 

Biogazda füzetek 7 - Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban

Általánosan elfogadott álláspont, hogy csak a tápanyagokban, szervesanyagban gazdag, talajlakó élőlényekkel benépesített "élő" talaj biztosítja az egészséges növényi és állati termékeket, és a táplálékláncon keresztül a betegségeknek ellenálló, egészséges emberi életet.

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány a gazdálkodást segítő Biogazda füzetek sorozatban jelentette meg a "Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban" c. könyvet. A kiadvány részletesen foglalkozik az ökorendeletnek a talaj termékenységének, biológiai aktivitásának fenntartását szabályozó előírásaival, a talajjavításban engedélyezett anyagokkal, különös hangsúllyal a hazánkban bányászott és forgalmazott kőzetekkel, ásványokkal – pl. alginit, zeolit, agyagásványok (bentonit, kaolinit, illit), vulkáni kőzetporokkal (bazalt, perlit, diatomit, mészkő, dolomit, tőzeg) –, ezek alkalmazásának módozataival, dózisával, hatásával.

A kőzetek, ásványok, kőporok mezőgazdaságban történő alkalmazásának lehetőségei ezért is kevésbé ismertek, mivel ezek egy más szakma, a geológia és a bányászat tudományába tartoznak. Bár egyes kőzetek, mint pl. a márga, tőzeg talajjavítási célú alkalmazása több ezer évre tekint vissza, sem az agrármérnökök, sem a gazdák nem rendelkeznek kellő információval a kőzetek hatásmechanizmusáról.

A kiadvány ebben kíván segíteni, hogy az ökogazdálkodók bővíthessék ismereteiket a gazdálkodásban talajjavításra, a talajok biológiai aktivitásának növelésére számításba vehető, engedélyezett, az ökorendelet mellékletében szereplő anyagok tulajdonságáról, talajban betöltött szerepéről.

A mintegy 140 oldalas kiadvány közel ötvenféle kőzet és ásvány talajjavítási hasznosítási lehetőségeit tárgyalja.

Ára: 1 200 Ft + postaköltség. Megrendelhető a Sárközy Péter Alapítványnál: 2081 Piliscsaba, Wesselényi u. 10., tel.: 06-26/373-743, e-mail: alginit@freemail.hu.

 


 

Dr. Solti Gábor: Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon itt letölthető »

 


 

Táplálékallergia Klub

Klub a táplálékallergiások, lisztérzékenyek részére Piliscsabán. Bővebben »

 


 

Mi az alginit?

Az alginit fosszilis alga biomasszából, elmállott bazalttufából és mészből álló nagy szervesanyag tartalmú talajjavító ásványi anyag, mely 3-4 millió évvel ezelőtt keletkezett egykori vulkáni krátereket kitöltő tavakban. Természetes eredetű, magas humusz-, mész- és agyag- (montmorillonit) tartalmú, laza földszerű anyag, mely gazdag mikro- és makroelemekben. Kiváló, komplex hatású talajjavító és növényvédő anyag. A forgalomba hozatali engedély mellett az alginit rendelkezik a "biogazdaságban is ajánlott" minősítő tanúsítvánnyal. Az adott összetételben a világon csak a Kárpát-medencében található és csak Magyarországon, Pulán és Gércén bányászott talajjavító, talaj- és növénykondícionáló anyag immár 23 éve bizonyítja különlegesen kedvező hatását. Bővebben »

 


 

Sárközy Péter írásai

Az extenzív, főleg magyarul: külterjes gazdálkodás még ma is számos szónoklatban lekezelő, becsmérlő mellékízt kap. Akár a "paraszt" elnevezés, amelyről a letűnt rendszer enyhítő-díszítő jelzői (dolgozó paraszt, munkás-paraszt szövetség stb.) se tudták az elmaradottság ragadványait levakarni. (Bezzeg az angol "farmer", a német "Bauer" megtisztelő cím...). Bővebben »

 


Beszámoló a XV. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről

A Sárközy Péter Tudományos Emlékülés a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) megalakulása (2011) óta szorosan összekapcsolódik a KÖSZ éves közgyűlésével. Az emlékülést 2017. szeptember 1-jén, a közgyűlést szeptember 2-án tartottuk, egyaránt a piliscsabai Iosephinum Kollégium és Szakkollégium dísztermében. Bővebben »

 


 

Az alapítvány 2016. évi tevékenysége »

 


Beszámoló a Pilisi Biokertész Klub 2016. évi tevékenységéről

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért és a Bioklub 2016-ban 12 klubnapot és 10 egyéb rendezvényt tartott. Ezen az összesen 22 eseményen összesen több mint 180 személy vett részt, a regisztrációk száma összesen 504 db volt. Az egyes programokon 9-94 fő volt. A legtöbben a XIV. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen (94 fő), dr. Lánszki Imre előadásán (34 fő), illetve a zselízi medvehagyma túrán (33 fő) vettek részt. A minden hónap első szerdáján megtartott klubnapokon összesen 197 regisztrációt jegyeztünk. A klubnapok átlagos látogatottsága 17 fő/alkalom volt. Bővebben »

Képgaléria megtekintése a klub éves tevékenységéről »

 


Beszámoló a Pilisi Biokertész Klub 2016. évi pünkösdi útjáról

A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Pilisi Biokertész Klub 2016. május 12-17-én tartotta – a már szokásos éves – szakmai tanulmányútját. Idén is Erdélybe vitt az utunk, összekötve a Csíksomlyói Búcsúval, zarándoklattal. Bővebben »

 


Beszámoló a XIV. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésről

A XIV. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) megalakulása (2011) óta szorosan összekapcsolódik a KÖSZ éves közgyűlésével. Az emlékülés nemcsak egy szakmai konferencia, hanem a biokultúra és az ökogazdálkodási ágazat hazai és kárpát-medencei szereplőinek a találkozója is, és fontos eleme, hogy minden évben egy-egy személy, ünnepélyes keretek között veheti át a Sárközy Péter Emlékérmet és díjat. Bővebben »

Az emlékülésen készült felvételek megtekintése »

Az alábbi videóriportot a Buda Környéki Televízió készítette az emlékülésről:

 

Honlapunk a Nemzeti Civil Alap támogatásával készült

  
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.